Адвокатска канцеларија

Карличић

Poslovni podaci


Адвокатска канцеларија Карличић

Карличић Љ. Миљкан, адвокат из Београда, ЈМБГ 0101968784553,
решењем Управног одбора Адвокатске коморе Београда, уписан је у
Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

Пословно седиште Канцеларије: Студентски трг 15/V

Почетак рада: 30. Јануара 2006. уписом у Адвокатску комору Београда.

Регистарски број/број досијеа: 4871

Јединствени матични број статистичког регистра: 56114386

Шифра делатности: 69.10: правни-адвокатски послови

ПИБ: 103055

Канцеларија заступа клијенте, правна и физичка лица, у поступцима пред судовима,
органима управе и трећим лицима, у складу са законима и кодексом професионалне адвокатске етике.