AДВОКАТ

МИЉКАН КАРЛИЧИЋ

CURRICULUM VITAE


МИЉКАН КАРЛИЧИЋ

CURRICULUM  VITAE

 Лични статус:

Адвокат Миљкан Карличић 01.01.1968. Штаваљ, Сјеница. Ожењен (Ивана), отац троје деце.


 Формално образовање:

Средње усмерено образовање-новинар сарадник.
Правни факултет Универзитета у Београду (1986).
Правосудни испит (Министарство правде-Београд 2005).
Мастер академске студије права – Кривично правни модул, (2013),
Тема: „Откривање и доказивање кривичних дела привредног криминалитета са посебним освртом на пореску утају“ (Правни факултет Универзитета у Београду).

Радно искуство:

1991-1993. урeдник и главни и одговорни уредник радија „Студентски град“ Београд.
1993-1998. главни и одговорни уредник листа „Студент“ Београд.
1996-1998. директор Новинско издавачког предузећа „Студент“ Београд.
1998-2001. помоћник министра за информисање у Влади Републике Србије.
1999-2001. председник Управног одбора новинско-издавачког предузећа „Панорама“ Приштина.
1999-2000. председник Подкомитета за информисање у Влади Савезне Републике Југославије, Комитет за Косово и Метохију за сарадњу са мисијом UNMIK.
2001-2003. извршни директор установе за спортске делатности ОСК Кошутњак Београд.
2003-2005. власник и директор агенције за промет некретнинама и консалтинг „Меркатус“ Београд.
2012-2013. председник Управног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.


Актуелни професионални стаус:

Од 2013. године, одлуком Скупштине града Београда, председник Надзорног одбора
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Од јануара 2006. године адвокат у Адвокатској канцеларији „Карличић“.
Од 2008. године стални је члан Републичке изборне комисије.
Члан је европског удружења адвоката кривичара – European Criminal Bar Association – ECBA.


Стручни радови:

Пореска утаја (нека размишљања), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Редовно годишње саветовање удружења, Златибор, септембар 2014. године;

Монографија – Откривање и доказивање кривичних дела привредног криминалитета са посебним освртом на пореску утају, Београд, 2014. године, издавач „Чигоја“, ИСБН 978-86-531-0094-0, предат на припрему и штампу;

Посебан осврт на пореску утају, Гласило Удружења тужилаца Србије „Тужилачка реч“, предат на припрему и штампу.

Кривичнопроцесни значај права имунитета од кривичног гоњења

Дијаспора и изборно право

Осврт на историјат српско британских односаОд значајних програма стручног усавршавања потребно је истаћи учешћа на стручним скуповима:

Копаоничка школа природног права, Правда и право, XIX сусрет „Право и хумана будућност“, Копаоник, децембар 2006. године;

Копаоничка школа природног права, Правда и право, XXVI сусрет „Право и достојанство“, Копаоник, децембар 2013. године;

London bussines School „Велика Британија и Србија – продубљивање привредне сарадње“, Београд, април 2014. године;

„Кривично законодавство и корупција“, OEBS, Београд, септембар 2014. године.

Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Полиција и правосудни органи као гарант слободе и безбедности у правној држави“ у организацији Криминалистичко-полицијске академије, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу и Фондација „Ханс Зајдел“, Тара, мај 2017. године.

Стручно саветовање удружења за међународно кривично право „Принцип владавине права“, Тара, јун 2017. године.

Конференција „Good governance and effective citizen engagement“, у организацији Уједињеног Краљевства и амбасаде Велике Британије у Београду, Београд, новембар 2017. године.

Форум на тему „Psyho-legal perspectives on crime prevention and criminal justice with special focus on Refugees and Migration“ у организацији „Jindal“ института бихејвиоралних наука, O. P. Jundal Global University, Њу Делхи, Индија, Новембар 2017. године.